Stegbeskrivningar inom linedance

 

Terminologi inom Linedance

OBS! Stegkombinationerna görs med start antingen på höger eller vänster fot.

Dans Termer

& / And

Hälften av en snabb räkning som, 1 och,   eller, och 1.
  Och – symbolen i dansbeskrivningen används för att notera ½ (halv) takt eller   snabbräkning mellan standard takter.

Anchor step

Den ena foten sätts strax framför den   andra (femte position) och viktförflyttning mellan fötterna utföres,   vanligtvis på räkning 1&2, (tramp, tramp, tramp på stället).

Applejack

T.ex. Höger applejack: Tyngden på höger   häl och vänster trampdyna. Vrid höger fot så att tårna pekar åt höger   samtidigt som du vrider vänster häl in mot höger hålfot. Fötterna är nu i en   V-position med tårna pekande utåt. Vrid tillbaka fötterna till utgångsläget.   Motsatt rörelse är vänster applejack.

Balance Step

Ett steg i vilken riktning som helst,   följt av en Close (utan viktförflyttning) och ett Hold.

Ball Change

En snabb vikt ändring från trampdynan på   ena foten till den andra. Denna rörelse kommer oftast efter en kick eller en   touch/point.
  Ball change används i många stegkombinationer t.ex:Kick Ball Change
  Heel Ball Change
  Kick Ball Cross
  Kick Ball Point
  Kick Ball Step

Body Roll

Kan göras framåt, bakåt eller i sidled. En   rörelse där olika delar av kroppen rör sig kroppsdel för kroppsdel.

Boogie Walk

Lyft höften på det ben som du inte har   vikt på och gör en cirkelrörelse med höften utåt och kliv fram på den lediga   foten.

BPM

Beats per Minute (taktslag per minut).   Beräknad genom bestämning av antalet takter i en 60 sekunders tidsrymd.

Brush

Att svepa trampdynan mot golvet.

Bump (Hip Bump)

Att vicka på höften åt höger, vänster,   framåt eller bakåt.

CBM

Står för Contra Body Movement. Att man   vrider motsatt höft och axel mot det ben man flyttar, används bland annat   till att förbereda sig för snurrar.

Centre

Balanspunkten i kroppen – finns nära   mellangärdet.

Cha Cha

Det är tre steg som görs på 2 takter och   räknas t.ex.1&2

Charleston

Ett 4-stegs mönster vridande fötterna in   och ut
  1 – Kliv fram på vänster med hälen vriden inåt
  & – Vrid vänster häl utåt
  2 – Sparka framåt med höger fot medans du vrider vänster häl inåt
  & – Vrid vänster häl utåt
  3 – Kliv tillbaka på höger fot med höger häl vriden utåt& – Vrid höger   häl inåt
  4 – Peka bakåt med vänster tå medans du vrider höger häl utåt
  & – Vrid höger häl inåt

Charleston Kick

(Utan Swivels)

Ett 4-stegs mönster
  1 – Kliv fram på vänster fot
  2 – Sparka framåt med höger fot
  3 – Kliv tillbaka på höger fot
  4 – Peka bakåt med vänster tå

Chainé

En 360º snurr där man   samlar båda fötterna på takt 2 och byter vikt. Kan också vara en serie av   korta snurrar.

Chassé

Ett synkoperat 3 stegsmönster.   Shuffle i sidled.

Chug

Se Scoot.

Clockwise (CW)

Medsols

Close

För ihop fötterna utan   att ändra vikt.

Coaster Step

Ett 3 stegs mönster som   man kan göra både framåt och bakåt, t.ex vänster coaster step bakåt:

Kliv bakåt med vänster fot

Sätt höger fot intill vänster

Kliv fram på vänster

Räkningen för coaster step är vanligt vis synkoperat (1&2) men kan   även räknas 1, 2, 3 då kallas det slow coaster step

Contra Dance

I Line Dance används   termen “Contra Line Dance” för att beskriva en dans där två linjer av dansare   står mitt emot varandra.

Counterclockwise (CCW)

Motsols

Cross

Höger eller vänster fot   korsar över den andra, antingen framför eller bakom
  Cross left: Korsa höger fot framför vänster fot.
  Cross right: Korsa vänster fot framför höger fot.

Developé

Den fria foten följer   den stödjande benets linje upp till knät och för utåt antingen fram, bak   eller i sidled.

Diagonal

45º vinkel från center   positionen eller dansens rörelseriktning.

Dig

Nudda golvet med   trampdynan eller hälen med den foten du inte väger på med stark betoning.

Drag/Draw

Att sakta föra den fria   foten intill den andra som bär vikten med flexat knä.

Fan

A. Circel Fan – Det   stödjande benet är lätt flexat och det fria benet förs i en cirkulär rörelse   framåt, åt sidan och bakåt utan tyngd.
  B. Heel Fan – Fötterna ihop, hälen på den ena foten flyttas ut till sidan och   tillbaka igen på 2 takter.
  C. Toe Fan – Fötterna ihop, tårna på den ena foten flyttas ut till sidan och   tillbaka igen på 2 takter.

Flex

En lätt böjning vid   t.ex. knäet.

Flick

En skarp, snabb kick   bakåt eller åt sidan med sträckt vrist och böjt knä.

Freeze

Stillestånd, ingen   rörelse. Samma som Hold.

Grapevine

En 3 stegs kombination   till ena sidan. Den avslutas alltid med en 4:de valfri takt som kan vara   touch, kick. Point, bruch, hitch, scuff etc.

1. Kliv med höger fot till höger
  2. Korsa vänster fot strax bakom höger
  3. Kliv med höger fot till höger
  4. valfri se ovan
  Om kombinationen är mer än 2 korsande steg kallas steget för Weave.
  Turning Vine: En turning vine är en kombination som består av en vine med en   ¼ eller en ½ vändning på takt 3.
  Rolling Vine: En rolling vine är en variation där man samtidigt snurrar 360º.   På takt 1 vrider man ¼ varv, på takt 2 vrider man ½ varv och på takt 3 vrider   man ¼ varv.

Heel Ball Change

Se Ball Change

Heel Fan

Se Fan

Heel Split

Fötterna är ihop med   tyngden på båda fötternas trampdynor. Vrid hälarna utåt sidorna och tillbaka   igen.

Hinge turn

”Gångjärns sväng”   utföres på en räkning, Snurra ett ½ varv på den fot som motsvarar det håll du   skall svänga åt. T.ex ½ Hinge Right sätt tyngden på höger fot och snurra ett   halvt varv åt höger.Tänk dig att din högra fot är det ”gångjärn” som dörren   svänger runt.

Hip Bump

Se Bump.

Hitch

Knälyft

Hold

Stillestånd, ingen   rörelse. Samma som Freeze.

Hook

Lyft benen som en pendel   framför eller bakom det andra benet och håll foten från golvet.
  Hook combination: En 4 stegs kombination.
  Exempel:
  1 – Sätt höger häl fram
  2 – Gör en hook framför höger ben
  3 – Sätt höger häl fram igen
  4 – Sätt höger fot intill vänster

Hop

Ett hopp i luften från   ena foten och landa på samma fot.

Isolation

En kroppsrörelse där en   del av kroppen är oberoende av övriga kroppen.

Jazz Box

En stegkombination med 4   viktändringar. Den kan starta med ett steg framåt eller korsande, se Cross.   Kallas också för Jazz square

Exempel A – Vanlig Jazz Box/Square men om du byter ut takt 4 mot att   sätta vänster fot intill höger, kallas det en Jazz Triangle:
  1 – Korsa höger fot över vänster
  2 – Kliv bakåt med vänster
  3 – Kliv åt sidan med höger
  4 – Kliv framåt med vänster
  Exempel B
  1 – Kliv fram på höger.
  2 – Korsa vänster fot över höger
  3 – Kliv bakåt med höger
  4 – Kliv åt sidan med vänster

Jump

Hopp upp i luften med   båda fötterna och landa på båda fötterna.

Kick

Low: Sparka det fria   benet framåt lågt, rörelsen ska komma från knät. Sträck knä och vrist.
  High: Sparka det fria benet framåt högt, rörelsen ska komma från höften.   Sträck knä och vrist.

Kick Ball Change

Se Ball Change.

Knee Pop

Lyft ena eller båda   hälarna från golvet genom att böja knät eller knäna. Sätt hälen eller hälarna   ner igen.

Knee Roll

Rulla ena knät utåt och   runt och tillbaka ursprungs positionen.

Lilt

En rörelse som går neråt   och återgår till normal läge. Används i Polka och East Coast Swing.
  Man går ner på takt 1 och tillbaka på & takten.

Lock Step

Kliv fram på ena foten   och dra upp motsatta foten bakom den. Fötterna är låsta i kors.

Lunge

En viktöverföring till   ett ben med lätt böjt knä och andra benet sträckt.

Mashed Potatoes

 

 

Monterey

En synkoperad manöver   som förflyttar sig bakåt.
  & – Kliv bakåt med höger fot. Placera den bakom vänster fot med hälen   lätt vridet till vänster.
  1 – Vrid ut höger häl till höger.
  & – Kliv bakåt med vänster fot. Placera den bakom höger fot med hälen   lätt vriden till höger.
  2 – Vrid ut vänster häl till vänster.
  Upprepa stegmönstret i så många takter som dansbeskrivningen kräver.

Monterey 1/4 eller ½ stå på vänster fot. Point ut till höger. Dra in höger fot samtidigt som du vrider dig 1/4 eller ½  åt höger, Sätt ner vikten på höger fot.  Point ut vänster fot till vänster. Sätt ner vänster fot intill höger och lägg över tygden på vänster fot.

 

Pivot

Äldre beteckning för   Step Turn – Se Turns

Point

Peka den fria foten   framåt, bakåt, åt sidan eller i kors. Vikten ändras inte.

Polka Step

Likadant som Shuffle,   mer eller mindre studsande och levande. Se Lilt.

Rise

Rise and Fall är en   teknik som används i vals och polka.
  Man går upp på trampdynan, spänner musklerna i anklarna och sträcker upp   ryggen. Sen går man ner på hälen.

Rock Step

Ett gungande steg framåt   eller bakåt eller i sidled på 2 takter. Man lyfter aldrig ena foten från   golvet, viktfördelningen bör vara ca 70-30.

Rolling Vine

Se Grapevine

Rondé (Rond de Jambe)

Det fria benet föres   från en position till en annan i en cirkulär rörelse med sträckt knä antingen   motsols eller medsols.
  Foten får aldrig komma över knähöjd.

Sailor Step

En dans kombination där   man lutar sig i motsatt riktning av den foten som korsar bakom. I ett vänster   sailor step lutar man sig till vänster när man korsar den vänstra foten bakom   den högra. Typ ”fyllesteg” – då vet ni alla hur man gör J
  Exempel:
  1 – Sätt vänster fot bakom höger fot
  & – Sätt höger fot till höger
  2 – Sätt vänster fot till vänster

Scissor

En 3 takts kors manöver   som börjar med ett steg till sidan och avslutas med ett korsande steg. Kan   göras båda synkoperat (1&2) och icke-synkoperat (123).
  Exempel:
  1 – Kliv till höger med höger fot
  2 – Sätt vänster fot intill höger
  3 – Korsa höger fot över vänster och sätt ner tyngden

Scoot

En glidande rörelse på   den fot du har vikten på, framåt , bakåt eller i sidled. Oftast har man den   fria foten i luften men det kan också göras med vikten på båda fötterna.

Scuff

Att svepa hälen mot   golvet.

Shimmy

Axel skakningar,   växlande axelrörelse framåt och bakåt i hög fart.

Shuffle

En 3 stegs kombination   på 2 takter som kan göras både framåt eller bakåt. Sidledes kallas det även   för Chassé.
  Exempel:
  1 – Kliv fram på höger fot
  & – Sätt vänster fot intill
  2 – Kliv fram på höger

Skate

Ett skridsko steg framåt   där man vrider tårna inifrån och ut.

Slap

En klapp på foten eller   knäet med den motsatta handen.

Slide

Kliv framåt, bakåt eller   åt sidan med ena benet och dra det andra benet intill.

Spin

Se Turns

Spotting

Focusering på en fixerad   punkt genom en snurr.

Step Turn

Se Turns

Stomp

Stomp Down: Lyft den   bestämda foten och ställ snabbt ner den igen med så mycket kraft att det   hörs.För över vikten på den stompande foten.
  Stomp Up: Lyft den bestämda foten och ställ snabbt ner den igen utan att   lägga ner tyngden.

Strut

En rörelse framåt, bakåt   eller sidleds på 2 takter.
  Heel Strut: Sätt hälen fram på första takten. Sätt sedan ner trampdynan på   andra takten.
  Toe Strut: Sätt fram trampdynan på första takten. Sätt sedan ner hälen på   takt 2.

Sugar Foot

Sätt ena fotens tå i   andra fotens hålfot på takt 1, därefter sätt samma fots häl i hålfoten på   takt 2.

Sway

En svajande rörelse med   överkroppen från midjan och uppåt till sidan utan att böja sig framåt eller   bakåt.

Sweep

Den fria foten sveper   framför den andra i en cirkulär rörelse med tårna i kontakt med golvet innan   den sättes ner.

Switch

Ett snabbt fotbyte.
  Exempel
  1 – Sätt fram höger häl
  & – Sätt höger fot intill vänster
  2 – Sätt fram vänster häl

Swivel

Med fötterna samlade flyttas   hälarna eller tårna samtidigt till höger eller vänster.
  Överkroppen hålls isolerad, och rörelsen utgår ifrån höften.

Swivet

Exempel:
  Stå på trampdynan på vänster fot och hälen på höger fot, vrid din vänster häl   till vänster och tårna på höger till höger. För en “Swivet” till vänster gör   helt enkelt tvärtom. Under en “Swivet” bör tårna och hälen röra sig i ca 45º   vinkel.

Syncopation

Stegkombination som   innehåller steg mellan taktslagen (halvtakt)
  Exempel 1&2:
  Shuffle
  Kick Ball Change

Tag

Att man upprepar eller   lägger in en annan koreografi för att få dansen att passa i musiken.

Toe Fan

Se Fan.

Touch

Hälen eller tån rör   golvet i en given riktning utan att vikten läggs över på foten.

Tripple Step

3 steg på stället på 2   takter.

Turns

En rörelse som används   för att byta riktning.

Olika typer:
  Chainé: En 360º snurr där man samlar båda fötterna på takt 2 och byter vikt.   Kan också vara en serie av korta snurrar.
  Open Chainé/ 3 Step Turn: Även kallad Rolling Vine – se Grapevine.
  Step Turn: En 2 stegs vändning antingen ett ¼ eller ½ varv.
  Exempel ½ turn
  1 – Kliv fram på höger fot och sätt ner tyngden.
  2 – Vänd runt ett ½ varv och lägg över vikten på vänster fot.
  Paddle Turn: En snurr antingen till vänster eller höger där man använder en   serie Ball Changes med ¾ av vikten kvar på den stödjande foten.
  Exempel:
  1 – Kliv på fram på vänster och vrid en ¼ till vänster
  & – Kliv till höger med höger fot med tyngden på trampdynan
  2 – Lägg tillbaka tyngden på vänster fot och vrid en ¼ till vänster
  & – Kliv till höger med höger fot med tyngden på trampdynan
  Upprepa rörelsen enligt dansbeskrivningen.
  Tripple Turn: En snurr på stället där man tar 3 steg på 2 takter (1&2).   Kan både vara ¼, ½, ¾ eller helt varv.
  Spin: En 360º snurr på en fot på stället.
  Spiral Turn: En snurr där man slutar med det fria benet korsande över det   stödjande eller med ett kliv framåt. Kliv fram på den ena foten och gör en   hel snurr i motsatt riktning av den stödjande foten.
  Exempel:
  Kliv fram på höger fot. Snurra ett helt varv på höger trampdyna och sluta med   vänster ben korsad över det stödjande högerbenet. Kliv fram på vänster fot.
  Twist Turn: En snurr med utgångspunkt från en ”locked position” (benen   korsade), ha tyngden på ena fotens häl och den andra fotens trampdyna, vrid   sedan runt ett ½ varv i rikting av den bakre foten.
  Exempel:
  Stå med höger fot korsad över vänster. Ha tyngden på vänster fots trampdyna   och höger fots häl.
  Vrid runt ett ½ varv åt vänster och sluta med båda fötterna parallella.
  Corkscrew: En rörelse som svarar till Unwind, men är antingen ¾ eller ett   helt varv som man avslutar med fötterna korsade över varandra.

Twist

Med båda fötterna ihop,   flyttas hälarna i den givna riktningen genom att placera vikten på   trampdynorna.

Unwind

En rörelse som börjar   med att man korsar den ena foten framför och på motsatta sidan av den andra   foten. Sen snurrar man med fötterna på stället och avslutar med fötterna   parallellt. En Unwind kan vara antingen ¼, ½ varv om snurren är mer än ett ½   varv kallas det Corkscrew – Se Turns.

Variations

Alla fotrörelser som   avviker från stegbeskrivningen.

Vaudeville

Ett synkoperat korsande   steg.

Exempel på vänster vaudeville:
  & – Sätt vänster fot lite bakåt och till vänster och lägg ner tyngden
  1 – Korsa höger fot över vänster och lägg ner tyngden.
  & – Flytta vänster fot lätt till vänster medans du vrider överkroppen   diagonalt till höger.
  2 – Sätt höger häl diagonalt framåt.
  Exempel på höger vaudeville:
  & – Sätt höger fot lite bakåt och till höger och lägg ner tyngden
  1 – Korsa vänster fot över höger och lägg ner tyngden.
  & – Flytta höger fot lätt till höger medans du vrider överkroppen   diagonalt till vänster.
  2 – Sätt vänster häl diagonalt framåt.
  Vaudeville Steps: En kombination av vänster & höger Vaudeville eller   omvänt.

Vine

Se Grapevine.

Weave

En stegkombination till   höger eller vänster som innehåller 2 eller fler steg åt sidan och 2 eller   fler korsande steg. Dom korsande stegen är växelvis framför och bakom   sidostegen.

 

                       

 

 

 

 

Nyhet

2018-03-11