AL Linedancers

Vi bildades som klubb/förening 2019-01-16,

men har dansat i Västerby bygdegård sedan februari 2016.

Organisationsnr: 802521-3169

Pluskontonr. 931218-2

Bankgiro. 5350-6051 (Nordea clearnr. 9960)

Stadgar AL Linedancers 2019

 

Styrelsen

                                                                               

Ordförande/grundare/instruktör:                                     Sekreterare:

Ann-Louise Björke                                                              Miriam More´n

073-617 47 83

 

 

 

                                                 

Kassör:                                                                                                                 Revisor:

Monica Morén                                                                 Ann Ahnfors

 

 

 

Vice. revisor:

Ing-Marie Norrman

 

Klubbens Instruktörer:

                                      

 Nybörjare onsdagar:                                                    Nivå 1:

Ann Ahnfors                                                                  Karin Larsson

 

 

Nivå 2, samt söndagsdanserna, nybörjare måndagar:

Ann-Louise Björke 

 

 

Vi är en grupp som dansar tillsammans allt från 7 år- 90 år gamla och kör för tillfället

4 olika nivåer hos oss i Västerby Bygdegård. 

Hör av er om ni vill prova ågon av våra grupper.

 

Är du intresserad av att bli instruktör hos oss?

Vi behöver utökas inom kort,  så hör gärna av dig till

Ann-Louise 

tel. 073-617 47 83,

eller mail. al.linedancers@gmail.com

 

 

 

 

Vi dansar inte bara country inom linedance

utan även dessa karaktärer:

 

Lilt: East Coast Swing, Polka, Jive

- lite studsande steg med mycket energi


Smoth - West Coast Swing, Night Club

- mjuk dansstil, som ”smeker” golvet


Rise & Fall -  Bl.a Vals


   Cuban - Cha Cha, Mambo, Rumba


Funk - Dans med attityd 


             Novelty - Dans till modern musik

 

Mainstream

 Modern Linedance (kommer mer och mer)

Vi samarbetar med 

Vuxenskolan i Hedemora

 

 

                                     

Linedance ska vara kul, finns inga fel bara olika variationer..