AL Linedancers

Vi bildades som klubb/förening 2019-01-16,

men har dansat i Västerby bygdegård sedan februari 2016.

Organisationsnr: 8022521-3169

Pluskontonr. 931218-2

Bankgiro. 5350-6051 (Nordea clearnr. 9960)

Stadgar AL Linedancers 2019

 

Styrelsen

Ordförande/grundare/instruktör:

Ann-Louise Björke

073-617 47 83

 

Sekreterare:

Miriam Morén

 

Kassör: 

Monica Morén

 

Revisor:

Ann Ahnfors

 

Vice. revisor:

Ing-Marie Norrman

 

Klubbens Instruktörer:

 Nybörjare:

Ann Ahnfors

 

Forts. Nybörjare:

Karin Larsson

 

Steg 2/killarna:

Ann-Louise Björke 

Vi är en grupp som dansar tillsammans allt från 15 år- 90 år gamla och kör för tillfället

3 olika nivåer hos oss+ killgrupp i höst förhoppningsvis.

Är du intresserad av att bli instruktör hos oss?

Vi behöver utökas inom kort,  så hör gärna av dig till

Ann-Louise 

tel. 073-617 47 83,

eller mail. al.bjorke@gmail.com

 

 

 

 

Vi dansar inte bara country inom linedance

utan även dessa karaktärer:

 

Lilt: East Coast Swing, Polka, Jive

- lite studsande steg med mycket energi


Smoth - West Coast Swing, Night Club

- mjuk dansstil, som ”smeker” golvet


Rise & Fall -  Bl.a Vals


   Cuban - Cha Cha, Mambo, Rumba


Funk - Dans med attityd 


             Novelty - Dans till modern musik

 

Mainstream

 Modern Linedance (kommer mer och mer)

Vi samarbetar med 

Vuxenskolan i Hedemora

 

 

                                     

Linedance ska vara kul, finns inga fel bara olika variationer..